Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
               
 
 
Wij plannen heel individueel uw eigen droomhuis

Onafhankelijk daarvan of u een compleet nieuw huis gebouwd wilt hebben of een charmant oud huisje aan uw hoogstpersoonlijke wensen aangepast wilt hebben, u benodigd een degelijk concept en vaak ook een bouwvergunning. In Hongarije werd letterlijk zoveel onzin gebouwd dat de regelgeving in technische zin zeer streng werd. Statik, brandveiligheid en ook duurzaam bouwen en de daaraan verbonden milieubescherming spelen een zeer belangrijke rol. Op zich een positieve ontwikkeling, was daar niet de bureaucratie, die het geheel met zich mee brengt.
 
Over het algemeen is het in Hongarije redelijk makkelijk de eigen wensen te realiseren. Echt moeilijk wordt het slechts bij monumenten en beschermde dorpsgezichten, die we steeds vaker vinden. Hier rangschikt de verwezenlijking van de eigen woonwensen in ieder geval na de monumentenzorg. De resterende beperkingen die uit de wet resulteren zijn hoofdzakelijk veiligheidsbepalingen zoals brandveiligheid, milieuregels, bescherming van de privacy van de buren en andere beschermingen. De wet wordt dan nog aangevuld door de plaatselijk geldige bestemmingsplannen - en die kan heel veel bepalen of ook zeer algemeen gehouden zijn. Inmiddels zijn "Bijna-Null-Energie-Huizen" voor nieuwbouw en uitbreidingen voorgeschreven.
 
Om deze voorschriften om te zetten is in het beginsel principieel alles vergunningplichtig, als uitzondering hiervan zijn nieuwe woongebouwen in alle regel meldeplichtig. Uitgezonderd hiervan zijn slechts verbouwingen binnen het bestaande gebouw, vernieuwing aan het bestaande gebouw, mits de grootte van het gebouw niet veranderd wordt en kleine gebouwen die geen woonbestemming hebben binnen bepaalde maten (bij voorbeeld 100 m³ bergruimte met een nokhoogte van niet meer dan 4,50 m, bepaalde terrasoverkappingen, zwembaden). Na voltooiing van het werk moet een vergunning tot gebruik aangevraagd worden, tijdens dit proces wordt het werk gecontroleerd. Voor allebei, bouwvergunning en gebruiksvergunning, worden leges in rekening gebracht, afhankelijk van het type, het aantal en de grootte van de gebouwen. Extra leges mogen in rekening gebracht worden, als de kosten volgens de lijst niet voldoende zijn de daadwerkelijke kosten van het bouwambt te dekken. 
 
Voor nieuwe woongebouwen en uitbreidingen van woonhuizen, zoals reeds vermeld, bestaat een meldplicht. Voor deze bestaat een bovengrens van maximaal 300 m², monumenten zijn hiervan uitgesloten - komt i.v.m. nieuwe bouwprojecten natuurlijk niet vaak voor, maar is ook niet onmogelijk, denk aan een beschermd schuur op het terrein of onbebouwde grond in het gebied van een werelderfgoed. De meldingsplicht betekent echter niet dat het bouwambt niets zou controleren. Dit hout ook in dat de documenten voor de melding identiek zijn aan die voor de aanvraag bouwvergunning, het is ook noodzakelijk de melding door een architect in te dienen. Echter, het bouwambt controleert alleen de formele vereisten en de overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften. Het belangrijkste voordeel is dat de werkzaamheden al na 15 dagen na melding mogen beginnen. Dat er geen leges te betalen zijn betekent slechts een klein voordeel, maar veel sneller is het zeker. Wie snel bouwt is zeker voordeliger uit, want in de eerste jaren is de melding van ingebruikname kostenvrij, daarna is er een jaarlijkse leges van 200.000 HUF verschuldigd. Na tien jaar moet het huis gereed zijn. Opnieuw moet ik opmerken dat deze regels alleen van toepassing zijn op nieuwe woongebouwen, de rest - in het bijzonder wijzigingen aan of uitbreidingen van bestaande woningen - blijft ongewijzigd vergunningsplichtig.
 
Uiteraard is een bouwvergunning ook een kostenfactor. Maar de geldige boetes zijn inmiddels dusdanig hoog dat niemand de boete als makkelijke en prijsgunstige alternatieve kan incalculeren. Wie bij voorbeeld illegaal zijn woning uitbreidt zal een boete van 150.000 Ft (ca. 450,- €) per vierkantenmeter moeten betalen en wie een grotere stal zonder vergunning afbreekt moet met een boete van 100.000 Ft (ca. 300,- €) per vierkantenmeter rekening houden. Voor elke overtreding en elk type gebouw bestaat een basisbedrag van de boete, te vermenigvuldigen met de grootte van het gedeelte van het gebouw waar de overtreding gepleegd werd. In extreme gevallen mag ook afbraak of heropbouw van de illegaal gebouwde of afgebroken gebouwen geëist worden, voordat de beslissing over een bouwvergunning genomen wordt. Alle werkzaamheden waarvoor een vergunning helemaal niet verleend mag worden moeten in ieder geval afgebroken worden. Inmiddels zijn vele dorpen rondom gefotografeerd en daarmee zijn bouwkundige veranderingen heel makkelijk bewijsbaar, om Google Earth niet eens te noemen...

En hier begint weer onze service. Natuurlijk zijn wij vertrouwd met de wettige bepalingen en kunnen vandaar meteen die dingen in acht nemen, die voor een bouwvergunning relevant zijn en uw wensen dusdanig in een vorm brengen, die volgens het Hongaarse recht wel toegestaan is. Wij bespreken met u uw heel persoonlijke wensen en maken ook creatieve voorstellen hoe uw wensen omgezet kunnen worden. Ons voordeel is dat wij ten eerste in uw moedertaal met u kunnen communiceren en ook heel belangrijk ook de woonwensen van de buitenlander door en door en ook door persoonlijke ervaring kennen - zelfs met de nuancen van diverse nationaliteiten. In nauwe samenwerking met een Hongaarse architect vervaardigen wij dan een definitieve plan, die dan bij het bouwambt ingediend wordt. Hierin is reeds alles vastgelegd wat het gebouw technisch en optisch bepaald en vandaar worden alle relevante details al van begin aan met u afgesproken. In Hongarije moet een bouwaanvraag door een in Hongarije geregistreerde architect ingediend worden. Hieronder vindt u een kleine selectie uit onze werkzaamheden, de plannen tonen trouwens diverse projecten.

Klik op een van de foto's om het in originele grootte te kunnen zien.
 
Aanzicht van een nieuwbouwproject in 3D Aanzicht van een nieuwbouwproject in 3D
  
Verbouwing en uitbreiding van een oude boerenwoning in 3D Verbouwing en uitbreiding van een oude boerenwoning in 3D
 
Binnenaanzicht van een huis in 3D Binnenaanzicht van een huis in 3D
 
Een gemeubileerde plattengrond is voor de meeste mensen beter begrijpelijk Een gemeubileerde plattengrond is voor de meeste mensen beter begrijpelijk
 
In deze vorm is de plattengrond gereed voor de bouwaanvraag* In deze vorm is de plattengrond gereed voor de bouwaanvraag
 
Gevelaanzicht, zoals het bouwambt deze vordert, eerst het bestaande gebouw* Gevelaanzicht, zoals het bouwambt deze vordert, eerst het bestaande gebouw
 
en nu de geplande versie van hetzelfde huis* en nu de geplande versie van hetzelfde huis
 
Dwarssneden zijn ook noodzakelijk voor de bouwaanvraag* Dwarssneden zijn ook noodzakelijk voor de bouwaanvraag
* 2013 werd een elektronisch systeem ingevoerd, papiergebonden plannen werden dus als ambtelijke documentatie voor een beduidened gedeelte uitgefaseert
 .
Als ook u een bouwplanning nodig heeft, da neem toch gewoon een keer contact op. Ook al heeft u geen huis of bouwgrond bij ons kantoor gekocht staan u deze diensten open. Helaas is Hongarije echter te groot om overal werkzaam te zijn, vandaar kunnen wij slechts opdrachten voor huizen accepteren, die in het bereik van het Balatonmeer tot aan de Kroatische grens liggen. Vraag ons gewoon om een vrijblijvende offerte.
 
offerte aanvragen